Završnica projekta Digitalni pogon

Zaokružujući brojne i raznovrsne aktivnosti na realizaciji projekta Digitalni pogon, zajedno sa partnerima iz Novosadske novinarske škole ovih dana finalizujemo pripreme za studijsku posetu Crnoj Gori. Program posete predviđa susrete i razgovore sa predstavnicima organizacija koje se bave medijskom i informacionom pismenošću, a put Crne Gore, pored članova projektnog tima, krenuće i profesori iz deset škola u Srbiji.

Prvoga dana predviđena je poseta Fakultetu dramskih umetnosti gde će nam domaćini biti dekan dr Edin Jašarović, prodekanka za nauku i međunarodnu saradnju, Jelena Mišeljić i docent Vuk Vuković. Nakon toga, profesor Janko Ljumović će nas upoznati sa bogatom istorijom Zetskog doma i aktivnostima koje Dom sprovodi na planu razvijanja medijske kulture najmlađe publike.

Drugog dana planirana je poseta Pomorskoj školi u Kotoru gde će profesorka i bibliotekar Dragana Franić predstaviti program rada u školskoj biblioteci.

Treći dan će biti najbogatiji susretima i događajima. Predviđena je poseta Univerzitetu Donja Gorica i Fakultetu političkih nauka, zatim Filmskom centru Crne Gore i na kraju, Institutu za medije.

Poslednjeg dana posetićemo biblioteku u Budvi, a viši bibliotekar, Gordana Ljubanović, će nas upoznati sa iskustvima javnih biblioteka na unapređivanju medijske pismenosti i kulture.

Budući da je medijska pismenost još 2007. godine u Crnoj Gori uvedena kao izborni predmet u programme i planove gimnazija, ova poseta biće dragocena prilika za razmenu iskustava i razvijanje saradnje.

Scroll to top