Open post

Centar za razvoj projektne nastave

Biblioteka plus pokrenula pilot projekat u saradnji sa šest gimnazija iz Srbije

Nakon grupnog intervjua sa dvadeset nastavnika i nastavnica iz deset srednjih škola sa teritorije Republike Srbije u avgustu 2019. god. i identifikacije problema u nastavi izbornih programa i obaveznih predmeta, Biblioteka plus je pokrenula pilot projekat Centar za razvoj projektne nastave. Tim povodom pozvano je šest srednjih škola, koje su kroz ranije realizovane programe Biblioteke plus pokazale značajne kapacitete za primenu projektne nastave, da se uključe u ovaj projekat.

Sve pozvane škole prihvatile su poziv i sastanak radne grupe održan je 11. septembra 2019. godine

Predstavnici pozvanih škola, odnosno članovi radne grupe, složili su se sa dobijenim nalazima fokus-grupnog intervjua, koje je predstavio Zoran Hamović, i potvrdili da se nastavnici u praksi susreću sa brojnim teškoćama u projektno orijentisanoj nastavi. Radna grupa je zauzela stav da treba podržati stručno usavršavanje nastavnika kroz seminare, kako za nove izborne programe u gimnazijama, tako i seminare koji podižu kompetencije nastavnika za izvođenje projektne nastave. Međutim, jednodušno je zaključeno da samo seminari nisu dovoljni i da je nastavnicima za implementaciju projektne nastave potrebna mentorska podrška tokom cele školske godine. Zbog toga su svi prisutni članovi radne grupe podržali ideju formiranja Centra za razvoj projektne nastave koji bi u budućnosti obavljao funkciju inkubatora projektno orijentisane nastave za izborne programe i obavezne predmete.

U vezi s tim zaključeno je da, poslednjih decenija, ključno pitanje u obrazovanju jeste kako ostvariti što bolji učinak nastave, a za prosvetne radnike: kako motivisati učenike za rad i kako im približiti i oživotvoriti školu. U osnovi projektne nastave je interdisciplinarni pristup sa otvorenim mogućnostima da se na originalan način pristupi realizaciji nastavnih sadržaja. Kroz timski rad i oslanjanje na upotrebu savremenih tehnologija, učenici se stavljaju u aktivan položaj, čime se povećava lična odgovornost za učenje, ali i dinamika rada. Sve ovo zajedno, stavlja nastavnike pred velike profesionalne izazove u kojima je potrebno pružiti im odgovarajuću stručnu pomoć i podršku.

Scroll to top