Open post

Medijska ekologija u Kladovu

U Biblioteci Centar za kulturu, Kladovo, u petak, 28. maja, održan je seminar za bibliotekare zainteresovane za rad sa starijim korisnicima u oblasti medijske i informacione pismenosti. Prva tema bila je NOVI MEDIJI I GENERACIJSKO UKLJUČIVANJE, a predavač i voditelj radionice je bio dr Dalibor Petrović, profesor na Saobraćanom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dr Maja Vukadinović, predavač na akademiji modernih umetnosti u Beogradu, govorila je o temi KRITERIJUMI IZBORA MEDIJSKIH SADRŽAJA U BIBLIOTECI.

Seminar je organizovan u okviru projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Open post

Medijska pismenost za treće doba – Subotica

TRETMAN STARIJIH OSOBA U MEDIJIMA i MEDIJSKA KRITIKA ZA BIBLIOTEKARE bile su teme seminara koji je održan u petak, 21. maja u Gradskoj biblioteci u Subotici. Seminar je deo projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba. Predavanja i radionice vodile su dr Ljiljana Manić sa Visoke škole socijalnog rada iz Beograda i dr Tamara Vučenović, urednica Drugog programa Radio Beograda i predavač na Univerzitetu Metropoliten

Open post

Završnica projekta Digitalni pogon

Zaokružujući brojne i raznovrsne aktivnosti na realizaciji projekta Digitalni pogon, zajedno sa partnerima iz Novosadske novinarske škole ovih dana finalizujemo pripreme za studijsku posetu Crnoj Gori. Program posete predviđa susrete i razgovore sa predstavnicima organizacija koje se bave medijskom i informacionom pismenošću, a put Crne Gore, pored članova projektnog tima, krenuće i profesori iz deset škola u Srbiji.

Prvoga dana predviđena je poseta Fakultetu dramskih umetnosti gde će nam domaćini biti dekan dr Edin Jašarović, prodekanka za nauku i međunarodnu saradnju, Jelena Mišeljić i docent Vuk Vuković. Nakon toga, profesor Janko Ljumović će nas upoznati sa bogatom istorijom Zetskog doma i aktivnostima koje Dom sprovodi na planu razvijanja medijske kulture najmlađe publike.

Drugog dana planirana je poseta Pomorskoj školi u Kotoru gde će profesorka i bibliotekar Dragana Franić predstaviti program rada u školskoj biblioteci.

Treći dan će biti najbogatiji susretima i događajima. Predviđena je poseta Univerzitetu Donja Gorica i Fakultetu političkih nauka, zatim Filmskom centru Crne Gore i na kraju, Institutu za medije.

Poslednjeg dana posetićemo biblioteku u Budvi, a viši bibliotekar, Gordana Ljubanović, će nas upoznati sa iskustvima javnih biblioteka na unapređivanju medijske pismenosti i kulture.

Budući da je medijska pismenost još 2007. godine u Crnoj Gori uvedena kao izborni predmet u programme i planove gimnazija, ova poseta biće dragocena prilika za razmenu iskustava i razvijanje saradnje.

Open post

Medijska ekologija u Kragujevcu

U Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, u ponedeljak, 17. maja,

održan je drugi seminar iz projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

U živim razgovorima i diskusijama pokrenute su mnoga pitanja, a teme predavanja i radionica bile su sledeće:

MEDIJSKI MONITORING ZA BIBLIOTEKARE

predavač i voditelj radionice: dr Maja Vukadinović

MEDIJSKA KRITIKA ZA BIBLIOTEKARE

predavač i voditelj radionice: dr Tamara Vučenović

Open post

Početak realizacije projekta Medijska pismenost i medijska ekologija

U petak, 7. maja, u Matičnoj biblioteci „Ljubomir Nenadović“ u Valjevu održan je prvi od šest seminara iz projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba. Projekat je namenjen starijim korisnicima bibliotečkih usluga, a seminar su pohađali bibliotekari iz Valjeva, Osečine i Ljiga.

Teme i predavači bili su sledeći:

MEDIJSKI MONITORING ZA BIBLIOTEKARE

predavač i voditelj radionice: dr Maja Vukadinović i

MEDIJSKA KREATIVNOST ZA TREĆE DOBA

predavač i voditelj radionice: dr Ljiljana Manić

Scroll to top