Open post

Studijska poseta Crnoj Gori – otvoreni putevi saradnje

Uspešnom posetom Crnogorskim organizacijama završen projekat Digitalni pogon

Studijska poseta Crnoj Gori u okviru projekta Digitalni pogon, realizovana je od 31. maja do 5. juna 2021. Pored predstavnika organizatora, učesnici su bili nastavnici iz deset škola u Srbiji i to iz: Loznice, Bačke Palanke, Beograda, Novog Sada, Novog Pazara, Kikinde, Užica i Velikog Gradišta.

Program medijske pismenosti uveden je u obrazovni sistem Cene Gore još 2007. godine kao izborni predmet u gimnazijama, a veliki broj subjekata iz vladinog i civilnog sektora učestvovao je u ovim procesima. Program posete uključio je obilazak svih relevantnih institucija i susrete sa pojedincima koji su učestvovali i koji i danas učesvuju u aktivnostima na unapređenju medijske i informacione pismenosti kako u obrazovanju, tako i u drugim segmentima društva.„Studijska poseta Crnoj Gori – otvoreni putevi saradnje“Наставите са читањем

Open post

Završnica projekta Digitalni pogon

Zaokružujući brojne i raznovrsne aktivnosti na realizaciji projekta Digitalni pogon, zajedno sa partnerima iz Novosadske novinarske škole ovih dana finalizujemo pripreme za studijsku posetu Crnoj Gori. Program posete predviđa susrete i razgovore sa predstavnicima organizacija koje se bave medijskom i informacionom pismenošću, a put Crne Gore, pored članova projektnog tima, krenuće i profesori iz deset škola u Srbiji.

Prvoga dana predviđena je poseta Fakultetu dramskih umetnosti gde će nam domaćini biti dekan dr Edin Jašarović, prodekanka za nauku i međunarodnu saradnju, Jelena Mišeljić i docent Vuk Vuković. Nakon toga, profesor Janko Ljumović će nas upoznati sa bogatom istorijom Zetskog doma i aktivnostima koje Dom sprovodi na planu razvijanja medijske kulture najmlađe publike.

Drugog dana planirana je poseta Pomorskoj školi u Kotoru gde će profesorka i bibliotekar Dragana Franić predstaviti program rada u školskoj biblioteci.

Treći dan će biti najbogatiji susretima i događajima. Predviđena je poseta Univerzitetu Donja Gorica i Fakultetu političkih nauka, zatim Filmskom centru Crne Gore i na kraju, Institutu za medije.

Poslednjeg dana posetićemo biblioteku u Budvi, a viši bibliotekar, Gordana Ljubanović, će nas upoznati sa iskustvima javnih biblioteka na unapređivanju medijske pismenosti i kulture.

Budući da je medijska pismenost još 2007. godine u Crnoj Gori uvedena kao izborni predmet u programme i planove gimnazija, ova poseta biće dragocena prilika za razmenu iskustava i razvijanje saradnje.

Open post

Medijska pismenost i nova kreativnost u Dorćol placu

Održana dvodnevna konferencija o medijskoj i informacionoj pismenosti u okviru projekta Digitalni pogon

Završna konferencija i festival kreativnih veština održani su 27. i 28. novembra 2020. godine pod nazivom MEDIJSKA PISMENOST I NOVA KREATIVNOST. Konferencija je organizovana u „hibridnom” formatu u prostoru Dorćol placa u Beogradu. U programu konferencije ukupno je učestvovalo tridesetpetoro učesnika, univerzitetskih predavača, stručnjaka iz oblasti medija i obrazovanja, novinara, nastavnika osnovnih i srednih škola i učenika, a rad konferencije pratilo više od stotinu nastavnika i školskih saradnika.

Program je koncipiran tako da sumira i predstavi rezultate projekta ali i da ukaže na perspektive i preporuči pravce budućih aktivnosti. Osim toga, razmatran je i uticaj pandemijske situacije na nastavu u školama i važnost medijske i informacione pismenosti u takvom okruženju.„Medijska pismenost i nova kreativnost u Dorćol placu“Наставите са читањем

Open post

Medijska pismenost i nova kreativnost

Udruženje Biblioteka plus i Novosadska novinarska škola pozivaju vas na konferenciju

MEDIJSKA PISMENOST I NOVA KREATIVNOST

petak, 27. i subota, 28. novembar 2020.

Konferencija Medijska pismenost i nova kreativnost deo je projekta Digitalni pogon koji partnerski realizuju Udruženje Biblioteka plus i Novosadska novinarska škola s ciljem uvođenja prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji kao oblika funkcionalne pismenosti.

Konferencija Medijska pismenost i nova kreativnost povezuje postignuća u okviru projekta Digitalni pogon sa aktuelnim izazovima korišćenja medija, sticanja znanja i unapređenja komunikacije.

Namenjena je pre svega učesnicima u dosadašnjem radu na projektu: učenicima, mentorima, predavačima, organizatorima kao i njihovim koleginicama i kolegama u srednjim i osnovnim školama i predstavnicima lokalne zajednice posebno zainteresovanim za razvoj oblasti obrazovanja, kulture i informisanja.„Medijska pismenost i nova kreativnost“Наставите са читањем

Scroll to top