Публикације

У сарадњи са Издавачком кућом Клио, у едицији Б ПЛУС објављујемо савремена дела из библиотекарства и информационих наука. Реч је о књигама које су намењене стручњацима за ове области, библиотекарима, информатичарима, студентима, издавачима, књижарима и свим посленицима књиге и електронских медија. Карактеришу их информативност, актуелност, углед и компетентност аутора и преводилаца, складан спој теоријског и практичног приступа, уравнотеженост историјског и савременог, као и подстицајна едукативна компонента.

Scroll to top