Medijska pismenost i nova kreativnost u Dorćol placu

Održana dvodnevna konferencija o medijskoj i informacionoj pismenosti u okviru projekta Digitalni pogon

Završna konferencija i festival kreativnih veština održani su 27. i 28. novembra 2020. godine pod nazivom MEDIJSKA PISMENOST I NOVA KREATIVNOST. Konferencija je organizovana u „hibridnom” formatu u prostoru Dorćol placa u Beogradu. U programu konferencije ukupno je učestvovalo tridesetpetoro učesnika, univerzitetskih predavača, stručnjaka iz oblasti medija i obrazovanja, novinara, nastavnika osnovnih i srednih škola i učenika, a rad konferencije pratilo više od stotinu nastavnika i školskih saradnika.

Program je koncipiran tako da sumira i predstavi rezultate projekta ali i da ukaže na perspektive i preporuči pravce budućih aktivnosti. Osim toga, razmatran je i uticaj pandemijske situacije na nastavu u školama i važnost medijske i informacione pismenosti u takvom okruženju.

Prvoga dana, nakon pozdravne reči, u delu programa pod nazivom RITAM USPEHA: Predstavljnje rezultata projekta, emitovan je izbor od 6 odabranih radova koji su kao paradigmatični analizirani i komentarisani. Učesnici u razgovoru bili su predstavnici projektnih timova, profesori i učenici, autori odabranih radova koji se uključili posredstvom Zoom platforme. Tokom trajanja konferencije, u pauzama između panel diskusija emitovani su svi radovi učenika osnovnih i srednjih škola nastali u okviru letnjih kampova medijske pismenosti. Radove možete pogledati ovde.

U prvom panelu konferencije KREATIVNI POTENCIJAL DIGITALNOG POGONA odabrani predavači i stručni saradnici zapaženih predavanja na seminarima, forumima i kampovima dr Maja Vukadinović, dr Dalibor Petrović, dr Tamara Vučenović, Milica Janjatović Jovanović, koordinatorka projekata u Novosadskoj novinarskoj školi i mentorke Braka Bubanj, nastavnica u O.Š. Đorđe Natošević i Milena Vojnović, nastavnica u O.Š. Ivan Gundulić iz Novog Sada govorili su o iskustvu koje ostaje kao nasleđe za naredne generacije i koje omogućava nastavak i unapređenje projekta Digitalni pogon. Moderatorka dr Vesna Perić usmeravala je razgovor od analize neposrednih ličnih iskustava ka prepoznavanju primenjivog modela medijskog podučavanja u okvirima nastavnih i vannastvnih aktivnosti kako za učenike tako i predavače.

Drugog dana programa održane su dve panel diskusije. Pandemijska situacija je izazvala velike i nužne promene u komunikaciji i brzim promenama u organizaciji nastave. Stoga je tema ONLAJN ŠKOLOVANJE I MEDIJSKA PRODUKTIVNOST u okviru drugog panela bila veoma značajna. Da bismo uporedili iskustva, za uvodno izlaganje bio je pozvan prof. Frančesko Arčidiakono (Francesco Arcidiacono) iz Švacarske. Dao je pregled izmenjenih socijalnih interakcija i analizirao italijanska i švacarska iskustva. U diskusiji su učestvovali profesori dr Aleksandar Baucal, dr Stanko Crnobrnja, dr Manojlo Maravić, dr Violeta Kecman i Marko Pištalo koji su dali prikaz situacije u kojoj se nalaze škole u Srbiji, uz analizu perspetiva i načina uključivanja informacionog i medijskog potencijala uz izmenu organizacione matrice učenja.

Zaključni panel MEDIJSKA KRITIKA I MEDIJSKI AKTIVIZAM bio je posvećen projektnom učenju u školi. Uvodnim izlaganjem američka profesorka Meri Čejko (Mary Chayko) stvorila je uslove da se razvije diskusija među učesnicima o perpsektivi odnosa prema brzim promenama medijskih potencijala i učenja o njima. Učesnici u diskusiji bili su dr Milena Dragićević Šešić, dr Miroljub Radojković i Mirko Marković, profesor filozofije i pedagoški savetnik u gimnaziji Vuk Karadžić u Loznici.

Organizovane su i četiri radionice, dve za učenike osnovnih i dve za učenike srednjih škola.

Celokupan tok konferencije možete pogledati ovde (dan 1, dan 2).

Posetite sajt projekta Digitalni pogon.

Scroll to top