Центар за развој пројектног учења

Последњих деценија у образовању је кључно питање како остварити што бољи учинак наставе, а за просветне раднике, како мотивисати ученике за рад и како им сврсисходно повезати школске са ваншколским активностима и интересовањима. У основи пројектне наставе је интердисциплинарни приступ са отвореним могућностима да се на оригиналан начин приступи реализацији наставних садржаја. Кроз тимски рад, унапређење медијске културе и информационе писмености се стављају у активан положај, чиме се повећава лична одговорност за резултате учења, али и динамика рада. Све ово заједно, ставља наставнике пред велике професионалне изазове у којима је потребно пружити им одговарајућу стручну помоћ и подршку.

Библиотека плус са мрежом сарадника истражује и развија модел будућег школског центра за развој пројектне наставе који би био одговор на такав изазов. Током периода од 2019. до 2022. планиран је рад са 10 средњих школа у Србији. Искуства би била пренесена и на остале школе и створена отворена мрежа школских центара која би непрекидно могла унапређивати постојеће и развијајући нове ресурсе што и јесте суштинска потреба пројектног учења.

Scroll to top