Open post

Projektno učenje i medijska pismenost

Realizovana prva faza projekta Jačanje medijske i informacione pismenosti kroz učenje zasnovano na projektima

Krajem maja meseca na našem sajtu aktivirana je Mudl platforma za potrebe realizacije obuke za nastavnike u formi interaktivnog onlajn seminar Projektno učenje.

Autori seminara, prof. dr Dušan Ristanović i Mirko Marković, pedagoškog savetnika, ponudili su nastavnicima stručno usavršavanje u ustanovi u dvonedeljnom trajanju. Seminar se sastoji iz pet međusobno povezanih celina i obuhvata:

  • Uvodni deo;
  • 1. modul „Šta je projektno učenje“;
  • 2. modul „Komponente projektnog učenja“;
  • 3. modul Radionica za planiranje projektnog učenja; i
  • Završni deo seminara.

Na otvoreni poziv za četiri obuke, prijavilo se 67 nastavnika iz Kikinde, Bačke Palanke, Loznice, Valjeva, Kljaževca, Zaječara, Lebana i Leskovca. Ukupno 54 nastavnika je započelo obuku, a njih 52 je u potpunosti i završilo, od toga 47 žena i 7 muškaraca. Nastavnici su bili raspoređeni u četiri grupe. Prva i druga grupa su obuku započeli 14. juna, a završili su je 28. juna. Treća i četvrta grupa su obuku počeli 21. juna, a završili su je 5. jula. Stručni konsultant obuke je bio prof. dr Dušan Ristanović, a obuku je moderirao Mirko Marković, pedagoški savetnik.

Nakon obuke 90% nastavnika izjavilo je da jasnije vidi na koji način projektno učenje doprinosi dosezanju ishoda učenja i kvalitetu obrazovanja uopšte.

Iako je broj grupa i polaznika seminara predviđen Projektom već ispunjen, za septembar mesec je planiran još jedan ciklus seminara. Obaveštavanje i pripreme su već u toku, a početak obuke je zakazan za drugu polovinu septembra. Paralelno sa ovim aktivnostima teći će i pripreme na kreiranju programa za Konferenciju koja je planirana u novembru 2021. godine.

Scroll to top