Јачање медијске и информационе писмености (2022)

кроз учење засновано на пројектима

Пилот пројекат Јачање медијске и информационе писмености кроз учење засновано на пројектима који је прошле године успешно реализован, имаће и у овој, 2022. години, своју значајно унапређену верзију. Пројекат се спроводи уз подршку мисије ОЕБС-а у Србији и има за циљ промовисање метода пројектног учења као начина за повећање медијске писмености ученика у основним и средњим школама. Aктивности су и овога пута усмерене на подршку учитељима, наставницима и стручним сарадницима који у раду користе или имају намеру да користе модел пројектног учења.

У основи пројектне наставе је интердисциплинарни приступ са отвореним могућностима да се на оригиналан начин приступи реализацији наставних садржаја. Кроз тимски рад и ослањање на употребу савремених технологија, ученици се стављају у активан положај, чиме се повећава лична одговорност за учење, али и динамика рада. Све ово заједно, ставља наставнике пред велике професионалне изазове у којима је потребно пружити им одговарајућу стручну помоћ и подршку.

Четворонедељна онлајн обука о пројектном учењу упутиће полазнике у следеће теме:

  1. Основе пројектног учења;
  2. Технике рада у пројектној настави у непосредном и онлајн окружењу;
  3. Праћење и вредновање у пројектној настави;
  4. Педагошки аспекти пројектног учења;

Реализатори обуке која је акредитована код Завода за унапређење образовања и васпитања су Биљана Радовић, педагошки саветник и психолог у гимназији „20 октобар“ из Бачке Паланке и Мирко Марковић, педагошки саветник и професор филозофије у гимназији „Вук Караџић“ из Лознице. Стручни консултант је проф. др Душан Ристановић са Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Након реализације семинара планирана је онлајн конференција на којој ће бити представљени резултати и закључци у вези са претходним активностима и која ће на панелима посвећеним пројектном учењу и медијској и информационој писмености окупити стручњаке из различитих области.
Снимак прошлогодишње конференције можете погледати овде.

Scroll to top