Информациона писменост

Током 2015. Библиотека Плус је сарадник на пројекту Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ у реализацији Унеско Партиципација пројекта „Информациона и медијска писменост (ИМП) – стратегија и едукација“. Пројектне активности се одвијају од априла до децембра 2015. и обухватају радионице за библиотекаре, наставнике, ученике и грађане, као и рад међуресорне Радне групе за израду нацрта стратегије ширења ИМП кроз мрежу библиотека.

20. април, е-учионица НБЦГ – радионица „ИМП у библиотеци и школи – едукација едукатора“

* * *

Библиотека Плус је 2013. године покренула образовне активности које се односе на једну од најактуелнијих тема данашњег библиотекарства: информациону писменост.
Једнодневне радионице за библиотекаре из јавних и школских библиотека

„Информациона писменост – едукација едукатора“

За библиотекаре из Војводине:
Библиотека „Глигорије Возаровић“, Сремска Митровица, 23. 4. 2013.

За библиотекаре из Београда и студенте библиотекарства и информатике:
Филолошки факултет, 24. 4. 2013.

За библиотекаре из уже Србије:
Народна библиотека Ужице, 25. 4. 2013.

Сарадници

Пријатељи

Scroll to top