Семинар „Пројектно учење у основној и средњој школи“


После четири успешно реализованe обуке под називом Пројектно учење у основној и средњој школи задовољство нам је да вас позовемо да се пријавите за пету, чији је почетак заказан за 28. новембар 2022. године.

Семинар је намењен учитељима, наставницима и стручним сарадницима који у раду користе или планирају да користе модел пројектног учења. Реализује се на мудл платформи (https://bibliotekaplus.rs/moodle/) и траје четири недеље.

Полазници који заврше обуку добијају уверење за 32 сата стручног усавршавања, као и могућност даље сарадње на платформи Библиотеке плус за умрежавање наставника и стручних сарадника. У каталогу стручног усавршавања Завода за унапређење образовања и васпитања семинар је означен бројем 705.

Можете се пријавити овде – попуњавањем пријавног обрасца. За додатне информације можете нам се обратити имејлом на адресу info@bibliotekaplus.rs или позивом на телефон 062 444563. Цена семинара је 3.500 динара, а рок за пријаву је 25. новембар 2022. године.


СПИСАК ТЕМА СА САДРЖАЈЕМ ОБУКЕ

1.   Основе пројектног учења (прва недеља)

Шта је пројектно учење, компоненте пројектног учења (сидро, водеће питање, истраживање, продукти), планирање пројектног учења, веза са стандардима и међупредметним компетенцијма;

2.    Технике рада у пројектној настави у непосредном и онлајн окружењу (друга недеља)

Обилици рада, групни рад, технике изградње тима, технике непосредног рада  (мозгалица, дебата, истраживачке технике), технологије у пројектној настави, (платформе за учење, мини-лекције, сараднички веб алати: управљање пројектима, гантограм, мапе, осе времена, инфографици, појмовници, мултимедија);

3.    Праћење и вредновање у пројектној настави (трећа недеља)

Критеријуми оцењивања и веза са стандардима, повратна информација као златни стандард, формативно и сумативно оцењивање у пројектном учењу, саморефлексија, вршњачко оцењивање. Процена продуката и процеса;

4.    Педагошки аспекти пројектног учења (четврта недеља)

Мотивација ученика, индивидуализација и диференцирана настава, међупредметно повезивање, пројектно учење као култура учења у школи, укључивање локалне заједнице. Мрежа наставника који примењују пројектну наставу.


Scroll to top