Centar za razvoj projektnog učenja

Poslednjih decenija u obrazovanju je ključno pitanje kako ostvariti što bolji učinak nastave, a za prosvetne radnike, kako motivisati učenike za rad i kako im svrsishodno povezati školske  sa vanškolskim aktivnostima i interesovanjima. U osnovi projektne nastave je interdisciplinarni pristup sa otvorenim mogućnostima da se na originalan način pristupi realizaciji nastavnih sadržaja. Kroz timski rad, unapređenje medijske kulture i informacione pismenosti se stavljaju u aktivan položaj, čime se povećava lična odgovornost za rezultate učenja, ali i dinamika rada. Sve ovo zajedno, stavlja nastavnike pred velike profesionalne izazove u kojima je potrebno pružiti im odgovarajuću stručnu pomoć i podršku.

Biblioteka plus sa mrežom saradnika istražuje i razvija  model budućeg školskog centra za razvoj projektne nastave koji bi bio odgovor na takav izazov. Tokom perioda od 2019. do 2022. planiran je rad sa 10 srednjih škola u Srbiji. Iskustva bi bila prenesena i na ostale škole i stvorena otvorena mreža školskih centara koja bi neprekidno mogla unapređivati postojeće i razvijajući nove resurse što i jeste suštinska potreba projektnog učenja.

Scroll to top