Unapređenje projektne nastave u lozničkoj gimnaziji

Loznička gimnazija “Vuk Karadžić” jedna je od šest gimnazija uključenih u projekat Centar za razvoj projektne nastave. Od samog početka aktivni u projektima Internest i Digitalni pogon, loznički profesori, na čelu sa pedagoškim savetnikom i profesorom filozofije Mirkom Markovićem, napravili su plan razvoja Centra za projektnu nastavu u svojoj gimnaziji koji je sada pred vama:

Predlog mera za unapređenje projektne nastave u lozničkoj gimnaziji

Gimnazija „Vuk Karadžić“ osniva Centar za razvoj projektne nastave kao institucionalni okvir koji deluje u pravcu osavremenjivanja obrazovnog procesa kroz unapređivanje istraživačkih i projektnih oblika nastave u izbornim programima i obaveznim predmetima.

Centar za razvoj projektne nastave čine: Tim za razvoj projektne nastave, mentor, i infoteka.

Tim za razvoj projektne nastave formira direktor na početku školske godine uzimajući u obzir zaduženja nastavnika u okviru izbornih programa, njihova iskustva u realizaciji projektnog modela nastave i oraganizacionih veština. Tim ima zadatak da napravi godišnji plan rada koji obuhvata aktivnosti na stručnom usavršavanju nastavnika za projektnu nastavu na programima van ustanove i u ustanovi. Planom se posebno afirmiše stvaralaštvo učenika kroz produkte projektne nastve. Tim istražuje i ispituje potrebe i stavove učenika, roditelja i nastavnika vezanih za specifična pitanja projektne nastave. Posebno se, u planiranju, vodi računa o saradnji sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

U sklopu rada Centra za razvoj projektne nastave posebno mesto ima mentor. Direktor za mentora određuje nastavnika koji poseduje kompetencije za mentorski rad koje su predviđene Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika. Uloga mentora ja da tokom školske godine pruža mentorsku podršku nastavnicima koji nemaju dovoljno iskustva a realizuju izborne programe ili primenjuju projektnu nastavu u sklopu nastave obaveznih predmeta. Mentor na početku školske godine pravi plan mentorskog rada za svakog nastavnika posebno i vodi računa o njegovom ostvarivanju. Na osnovu uvida u profesionalni razvoj nastavnika, direktor određuje za svaku školsku godinu nastavnike kojima mantor pruža stručnu pedagošku podršku u procesu sticanja iskustva u projektno orijentisanoj nastavi. Mentor za svakog nastavnika piše izveštaj sa predloženim merama za unapređivanje kompetencija.

Gimnazija „Vuk Karadžić“ formira infoteku od dve učionice koje se nalaze u prizemlju starog dela školske zgrade. Škola kao neposredno okruženje nastavnika i učenika može da da izvanredan razvojni kontekst. Briga za mikrosredinu u kojoj se odvijaju aktivnosti projektno orijentisane nastave je novi pravac razvoja škole koji uvažava savremene obrazovne tokove. Infoteka je posebno opremljen prostor za istraživački i kreativni rad. Infoteka je inkubator projektne nastave. Infoteka se prostorno poklapa sa školskom bibliotekom, ali je po formi dizajnirana kao hardverska podrška učenicima i nastavnicima u sklopu projektnog modela nastave. Infoteka je infrastrukturna tačka, istraživačka i „servisna“ stanica u kojoj nastavnik podstiče učenikov samorazvoj i etape u preobražaju ideje od zamisli do projektnog produkta – koji u budućnosti može biti osnov intelektualnog kapitala. Prostor koji će biti transformisan u infoteku prikazan je na sledećim fotografijama:

Простор будуће инфотеке у Гимназији „Ву Караџић“ требао би да изгледа овако:

 

Координатор Тима за развој пројектне наставе:
Мирко Марковић, педагошки саветник

Scroll to top