Medijska ekologija u Kladovu

U Biblioteci Centar za kulturu, Kladovo, u petak, 28. maja, održan je seminar za bibliotekare zainteresovane za rad sa starijim korisnicima u oblasti medijske i informacione pismenosti. Prva tema bila je NOVI MEDIJI I GENERACIJSKO UKLJUČIVANJE, a predavač i voditelj radionice je bio dr Dalibor Petrović, profesor na Saobraćanom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dr Maja Vukadinović, predavač na akademiji modernih umetnosti u Beogradu, govorila je o temi KRITERIJUMI IZBORA MEDIJSKIH SADRŽAJA U BIBLIOTECI.

Seminar je organizovan u okviru projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Scroll to top