Motivating students through project teaching

(Српски) Motivisanje učenika projektnom nastavom
  • Vilijam N. Bender PROJEKTNO UČENJE – Diferencirana nastava za XXI vek
    prevela sa engleskog Jelena Petrović

Učenje zasnovano na projektu pokazalo se kao jedna od najefikasnijih nastavnih praksi danas. U projektnoj nastavi učenici se suočavaju sa realnim problemima i zadacima, međusobno sarađuju u pronalaženju i kreiranju rešenja i zatim predstavljaju rezultate rada.

(izvor)

Scroll to top