(Српски) Digitalni pogon

Osnovni cilj projekta Digitalni pogon jeste uvođenje prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji kao oblika funkcionalne pismenosti građana i građanki u demokratskom društvu 21. veka.

Projekat za cilj takođe ima razvijanje kritičke svesti učenika, kao i razvoj kreativnosti i interaktivnosti u školama.

Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu funkcionalne pismenosti građana i građanki i neizostavan je faktor u organizaciji svakodnevnog života.

Ekspanzija multimedija i tehnologije dovela je do promene načina na koji komuniciramo u društvu, a samim tim uticala je i na promenu načina na koji u društvu funkcionišemo, učimo i radimo.

Ciljna grupe kojima je namenjen projekat su prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola, školski bibliotekari, pedagozi i psiholozi i učenici.

Realizacija projekta trajaće tri godine i planirano je da obuhvati 10 osnovnih i 10 srednjih škola iz Srbije. Aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projektne saradnje sa školama:

Seminari stručnog usavršavanja prosvetnih radnika, letnji kampovi medijske pismenosti namenjeni prosvetnim radnicima i učenicima, Forumi školskih bibliotekara i stručnih saradnika, Završna konferencija sa festivalom kreativnih veština i studijsko putovanje (na kraju realizacije projekta) u evropske zemlje radi ostvarivanja saradnje sa drugim školama.

Pored toga, projektom je predviđena i izgradnja onlajn platforme sa edukativnim materijalima i alatima za unapređivanje medijske i informacione pismenosti učenika i nastavnika

Projekat Digitalni pogon partnerski realizuju Novosadska novinarska škola i Udruženje Biblioteka plus.

Realizaciju projekta Digitalni pogon podržala je Delegacije Evropske unije u okviru programa Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017, a aktivnosti koje će biti realizovane u toku prve godine kofinansirane su u okviru projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji se realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija OEBS-a u Srbiji. Kofinansiranje projekta takođe je obezbedila i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Scroll to top