(Српски) Medijsko nasilje i medijska ekologija

Medijska pismenost za zrelo doba

Projekat se bavi medijskom pismenošću korisnika javnih biblioteka u zrelijem dobu, a projektne aktivnosti usmerene su na razmenu iskustva i stručnu podršku bibliotekarima za rad sa sa starijim korisnicima u sledećim oblastima: Medijski monitoring, Medijska kritika, Medijska kreativnost i Medijski aktivizam.

Cilj ovog projekta da se bibliotekarima pruži stručna podrška da razvijaju znanja i ohrabre starije građane, korisnike biblioteka da se služe društvenim medijima, internetom, ali da uz pomoć bibliotekara pažljivije biraju, stvaraju i razmenjuju medijske sadržaje.

Projektne aktivnosti odvijaju se u tri ciklusa:

 1. Predavanja i radionice za bibliotekare (maj–jun);
 2. Rad bibliotekara sa korisnicima (jul–avgust);
 3. Predstavljanje rezultata i javna debata (avgust–septembar).

U skladu sa dosadašnjim aktivnostima unapređenja medijske pismenosti u srednjim školama, ovim projektom nastavljamo rad u javnim bibliotekama. U razgovorima sa bibliotekarima utvrdićemo kako razvijaju komunikaciju sa penzionerima i korisnicima u zrelijem dobu. Budući da im je potrebna podrška u savlađivanju i upotrebi novih medija, biblioteka je pred novim izazovima unapređenja njihovih znanja i veština. U pandemijskom uslovima pokazalo se da je zabrana kretanja i neposrednog susreta s drugima osujetila normalnu komunikaciju i prouzrokovala zbunjenost, usamljenost i nesigurnost.

U projektu učestvuju sledeće javne biblioteke:

 • Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“, Valjevo
 • Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac
 • Gradska biblioteka, Subotica
 • Biblioteka Centar za kulturu, Kladovo
 • Gradska biblioteka „Karlo Bjelicki“, Sombor
 • Narodna biblioteka „Dr Dušan Radić“, Vrnjačka Banja

 Predavači i stručni saradnici na projektu su:

 • doc. dr Tamara Vučenović, Radio Beograd 2 i Univerzitet Metropoliten, Beograd
 • dr Maja Vukadinović, Fakultet modernih umetnosti, Beograd
 • dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd
 • dr Vesna Crnogorac, viši bibliotekar, Niš
 • prof. dr Miroljub Radojković, Fakultet političkih nauka, Beograd
 • prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet i Filozofski fakultet, Beograd

Realizaciju projekta podržala je Fondacija za otvoreno društvo.

Scroll to top