About

(Српски) Ко смо
Основани смо 2000. године као невладина, непрофитна организација са задатком да унапређујемо неформалне облике учења, преносимо и развијамо нова знања.
(Српски) Шта радимо

Креирамо и реализујемо пројекте, организујемо стручне скупове и образовне активности у области информационе и медијске писмености, пројектне наставе, менаџмента у култури и уметности.

(Српски) Чему тежимо

Друштву активних, образованих и аутономних појединаца који пројективно делују на своје окружење и обликују грађанску комуникацију у свима ваљан систем вредности.

More than...

librarians

students

schools

contributors

Current Projects

(Српски) Пројекат има за циљ промовисање метода пројектног учења као начина за развијање медијске писмености ученика у основним и средњим школама.

(Српски) Развијање медијске и информационе писмености у зрелом животном добу и улога јавних библиотека у том процесу основна су тема овог пројекта.

(Српски) Трогодишњи пројекат који истражује могућности увођења медијске и информационе писмености у образовне програме према препорукама Европске Уније.

(Српски) Kако остварити што бољи учинак наставе, како мотивисати ученике за рад и како сврсисходно повезати школске са ваншколским активностима кључна су питања којима се бави овај пројекат.

Contact

Address
Library plus
Gospodar Jovanova 63
11000 Belgrade
Serbia

ПИБ: 101954176
МБ: 17409816
Текући рачун код ОТП банке бр:
325-9500900016669-45
work hour
Monday – Friday, 10:00–14:00
Scroll to top