About

(Српски) Ко смо
Основани смо 2000. године као невладина, непрофитна организација са задатком да унапређујемо неформалне облике учења, преносимо и развијамо нова знања.
(Српски) Шта радимо

Креирамо и реализујемо пројекте, организујемо стручне скупове и образовне активности у области информационе и медијске писмености, пројектне наставе, менаџмента у култури и уметности.

(Српски) Чему тежимо

Друштву активних, образованих и аутономних појединаца који пројективно делују на своје окружење и обликују грађанску комуникацију у свима ваљан систем вредности.

More than...

librarians

students

schools

contributors

Current Projects

(Српски) Развијање компетенција наставника за унапређивање квалитета наставе и препознавање ученика са изузетним способностима кроз примену модела пројектне наставе основни је циљ овог пројекта.

(Српски) Пројекат има за циљ промовисање метода пројектног учења као начина за развијање медијске писмености ученика у основним и средњим школама.

(Српски) Развијање медијске и информационе писмености у зрелом животном добу и улога јавних библиотека у том процесу основна су тема овог пројекта.

(Српски) Kако остварити што бољи учинак наставе, како мотивисати ученике за рад и како сврсисходно повезати школске са ваншколским активностима кључна су питања којима се бави овај пројекат.

Contact

Address
Library plus
Gospodar Jovanova 63
11000 Belgrade
Serbia

ПИБ: 101954176
МБ: 17409816
Текући рачун код ОТП банке бр:
325-9500900016669-45
work hour
Monday – Friday, 10:00–14:00
Scroll to top