Digital tomorrow

kroz učenje zasnovano na projektima

Projekat Jačanje medijske pismenosti kroz učenje zasnovano na projektima ima za cilj promovisanje metoda projektnog učenja kao načina za povećanje medijske pismenosti učenika u osnovnim i srednjim školama. Organizacijom onlajn seminara i panel diskusija, kao i podizanjem platforme sa resursima za učenje i alatima, projekat će osnažiti nastavnike za korištenje metoda projektnog učenja.

Projekat Internest koji je Biblioteka plus realizovala tokom deset godina (2006–2015) kao i trogodišnji projekat Digitalni pogon (2018–2020) realizovan u partnerstvu sa Novosadskom novinarskom školom, pokazali su da je učenje zasnovano na projektima najbolji metod za povećanje medijske i informatičke pismenosti, jer su učenici najviše napredovali dok su radili na projektima i bili u mogućnosti da eksperimentišu, da budu autonomni, kreativni i rade u timovima.

Pandemija COVID-19 ubrzala je digitalizaciju obrazovnog procesa. Mnogi nastavnici već primenjuju metodu projektnog učenja. Međutim, potrebni su im resursi za učenje, mreža za saradnju i razmenu iskustava, za teoretiziranje i razmenu najboljih praksi što bi ovaj projekat trebalo da im pruži.

Seminari za nastavnike biće organizovani u dva ciklusa, u junu i septembru 2021. godine. Stručni saradnici koji će voditi seminare su prof. dr Dušan Ristanović sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i Mirko Marković, pedagoški savetnik i profesor u Gimnaziji Vuk Karadžić u Loznici.

Nakon realizacije seminara planirana je onlajn konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati i zaključci u vezi sa prethodnim aktivnostima i koja će na dva panela posvećena projektnom učenju i medijskoj i informacionoj pismenosti okupiti stručnjake iz različitih oblasti.

Na sajtu Biblioteke plus, pored celokupnog toka seminara, posetioci će moći da pronađu mnoštvo tekstova i priručnika u vezi sa ovom temom, kao i video zapise predavanja i debata.

Projekat se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Scroll to top