(Српски) Директива ЕУ о ауторском праву у информационом друштву

(Српски) Direktiva EU o autorskom pravu u informacionom društvu

  • Андреј Савин ДИГИТАЛНА ПРАВ(Д)А – Правно уређење интернета у Европској унији
    превела с енглеског Јелена Петровић

Студија Андреја Савина нуди најсавременији преглед кључних области правног уређења интернета у Европској Унији, као и критичку процену креирања политике и метода управљања ЕУ у овој сфери.

(izvor)

Scroll to top