Шта су нови медији?

Šta su novi mediji?

  • Лев Манович ЈЕЗИК НОВИХ МЕДИЈА
    превео са енглеског Александар Луј Тодоровић

Као прва детаљна и свеобухватна анализа визуелне естетике нових медија, ова књига поставља нове медије унутар историје визуелне културе, указујући на везе и различитости између нових и старих медија. Налазећи порекло естетике нових медија у сликарству, фотографији, филму и телевизији, Манович разматра питања дигиталног стварања слика, интерфејса човека и рачунара, хипермедија, рачунарских игрица, компоновања, анимације, телеприсуства и виртуелних светова.

(извор)

Scroll to top