Podsticanje učeničke motivacija za učenje

Podsticanje učeničke motivacija za učenje

  • Džere Brofi KAKO MOTIVISATI UČENIKE DA UČE
    prevela sa engleskog Marina Vicanović

Pisana posebno za nastavnike, ova knjiga nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika da uče, zasnovanih na istraživanjima. Njen fokus na motivacionim principima, umesto na motivacionim teoretičarima ili teorijama, prirodno vodi u diskusiju o konkretnim strategijama u učionici.

(izvor)

Scroll to top