Medijska pismenost za zrelo doba u Somboru

U četvrtak, 10. juna u Gradskoj biblioteci „Karlo Bjelicki“ u Somboru zainteresovani bibliotekari pohađali su seminar koji se bavi medijskom i informacionom pismenošću osoba starije životne dobi. Teme seminara i predavači bili su:

MEDIJSKA AKTIVIZAM U BIBLIOTECI

predavač i voditelj radionice: dr Tamara Vučenović

NOVI MEDIJI I GENERACIJSKO UKLJUČIVANJE

predavač i voditelj radionice: dr Dalibor Petrović

Realizaciju projekta Medijsko nasilje i medijska ekologija: medijska pismenost za zrelo doba, u okviru kojeg je seminar održan, podržala je Fondacija za otvoreno društvo.

Scroll to top