Medijska pismenost za zrelo doba u javnim bibliotekama

Završena prva faza projekta „Medijsko nasilje i medijska ekologija“ koji je posvećen medijskoj i informacionoj pismenosti starijih korisnika

Nakon mnogo nedoumica u vezi sa planiranim seminarima u javnim bibliotekama i aktuelnom pandemijom ipak smo se opredelili za razgovore “uživo”. I nismo pogrešili. Susreti su bili izuzetno srdačni i plodni.

U svim bibliotekama tema je prihvaćena kao izuzetno važna. Uz razlike u pristupu na osnovu iskustava koje imaju u dosadašnjem radu svi bibliotekari i bibliotekarke su iskazali potrebu da razvijaju programe i da se angažuju preciznije programski kadrovski i organizaciono. Veoma živo su bili uključeni u razgovore posle predavanja, predstavljajući dosadašnja iskustva i ukazjući kako bi mogli da se organizuju i razvijaju programi u narednom periodu. Predavanja su ocenili ako korisna i podsticajna.

Konstatovano je da je dominatna čitalačka publika zapravo ona koja je u kategoriji seniora. Ne samo statistički već i po načinu korišćenja bibliotečkih resursa i očekivanja. Sve biblioteke imaju servis odnošenja knjiga na kućnu adresu ili saradnju sa domovima starih.

Iz razgovora se moglo zaključiti da se ovakva vrsta angažovanja bibliotekara ne smatra delom obaveznih aktivnosti, već dodatnih i doborovoljnih što ne daje garancije za ostvarivanje dugoročnih planova.

Tokom maja i juna meseca realizovano je šest seminara u sledećim bibliotekama i prema sledećem rasporedu:

 1. Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“, Valjevo / 7. maj 2021.
  Predavači: dr Maja Vukadinović i dr Ljiljana Manić
 1. Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac / 17. maj 2021.
  Predavači: dr Maja Vukadinović i dr Tamara Vučenović
 1. Gradska biblioteka, Subotica / 21. maj 2021.
  Predavači: dr Tamara Vučenović i dr Ljiljana Manić
 1. Biblioteka Centar za kulturu, Kladovo / 28. maj 2021.
  Predavači: dr Maja Vukadinović i dr Dalibor Petrović
 1. Gradska biblioteka „Karlo Bjelicki“ Sombor / 10. jun 2021.
  Predavači: dr Tamara Vučenović i dr Dalibor Petrović
 1. Narodna biblioteka „Dr Dušan Radić“, Vrnjačka Banja / 17. jun 2021.
  Predavači: dr Marijana Matović i dr Vesna Crnogorac

U toku je realizacija drugog korpusa aktivnosti, a to je razvijanje projektnih ideja u pojedinim bibliotekama, dok je predstavljanje rezultata planirano za septembar mesec ove godine.

U prilogu pogledajte snimak.

Scroll to top