Биљана Радовић

Студије психологије завршила у Новом Саду. Од 1988. године запослена у Гимназији „20. октобар“ у Бачкој Паланци као стручни сарадник – психолог. Дужи низ година радила и као наставница психологије у средњој школи.

Усавршавала се у области педагошке психологије. Бави се применом информационо-комуникационих технологија у образовању и хибридном наставом. Током више од 20 година водила велики број обука од националног значаја: Примена ИКТ у настави, Основе наставе и учења, Обука наставника за наставу иријентисану ка исходима образовања, Припрема гимназија за реформу, Државна матура, Имплементација курикулума, Оцењивање у школској пракси, Грађанско васпитање, Описно оцењивање и др.

Ауторка неколико програма стручног усавршавања за наставнике:

  • Основе заштите од насиља, злостављања и занемаривања
  • Гугл апликације за Гугл генерације
  • Ефикасан наставник у одговори на насиље, злостављање и занемаривање

Учесница више образовних пројеката: Мултипликација – живети толерантно, Наставници – рефлексивни практичари инклузивне образовне праксе, Интернест, Дигитални погон и др.

Поседује знања и вештине у области комуникације, медијације, дизајнирања и развоја курикулума, прилагођавања курикулума ученицима са сметњама, управљања тимовима и др. Користи енглески језик и користи дигиталне технологије на напредном нивоу.

Стекла звање педагошког саветника. Од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажована као саветница – спољна сарадница.

Scroll to top