Живот у свету засићеном порукама

Život u svetu zasićenom porukama
  • Џејмс Потер МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
    превео са енглеског Ђорђе Трајковић

Своју студију о медијској писмености Џејмс Потер почиње констатацијом да већина људи данас допушта медијима да програмирају њихове навике и начин гледања на свет. Низак ниво медијске писмености омогућава приступање поруци, али не и заштиту од једва приметног, па ипак непрестаног обликовања перцепције живота.

(извор)

Scroll to top