Шта је дигитална култура

Šta je digitalna kultura?
  • Čarli Gir ДИГИТАЛНА КУЛТУРА
    превео с енглеског Александар Луј Тодоровић

Постојање дигиталне културе најчешће се посматра у светлу најновијих технолошких унапређења, тако да се по свему стиче утисак да је она потпуно различита од свега што јој претходи. Аутор ове занимљиве студије доказује управо супротно – дигитална култура није нова појава, нити је њен развој условљен искључиво технолошким напретком.

(извор)

Scroll to top