Pokret u slici i slike u pokretu: film, slikarstvo i pozorište

Pokret u slici i slike u pokretu: film, slikarstvo i pozorište

  • Aleksandar Luj Todorović UMETNOST I TEHNOLOGIJE KOMUNIKACIJA

Knjiga opisuje rađanje modernih sredstava komunikacija, objašnjava suštinu njihovog rada i ukazuje na razmenu uticaja između sredstava komuniciranja, na jednoj, i umetnosti na drugoj strani. Posebna pažnja je posvećena nastanku modernih medija, fotografije, filma, radija i televizije i načinu na koji su ti mediji najpre podražavali postojeće umetnosti i pozajmljivali od njih pristupe i rešenja da bi kasnije i sami postali sredstva umetničkog izražavanja i izvršili snažan povratni uticaj na iste one umetnosti na koje su se nekad ugledali.

(izvor)

Scroll to top