Digitalna budućnost kao dom ili egzil

Digitalna budućnost kao dom ili egzil

  • Šošana Zubof DOBA NADZORNOG KAPITALIZMA – Borba za budućnost čoveka na novom rubu moći
    prevela sa engleskog Jelena Petrović

Ova knjiga veoma ubedljivo govori o nastanku potpuno novog oblika kapitalizma, a to je “nadzorni kapitalizam” koji se je zasnovan na tekovinama tehnološke revolucije gde su podaci postali najskuplja “roba”. Autorka ispituje uticaj tehnološkog napretka kako na ekonomiju i politiku, tako i na psihologiju ljudi.

(izvor)

Scroll to top