др Тамара Вученовић

др Тамара Вученовић, широј јавности позната је као уредница и водитељка емисије Дигиталне иконе и магазина културе Радио Београда 2. Доцент је на Факултету за менаџмент, Универзитета Метрополитан у ужој научној области – комуникологија. Докторске студије завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду са тезом Библиотека као носилац партиципативних пракси у култури у контексту информационог друштва. Оснивач је и потпредседница УО удружења „Центар за медијску културу и образовање“; теоретичар је и консултант у области медија и односа са јавношћу; предавач у области медија, комуникација, медијске писмености, информационо-комуникационих технологија, односа са јавношћу и културе.

Scroll to top