др Мирољуб Радојковић

др Мирољуб Радојковић, на Факултету политичких наука на којем је дипломирао провео је потом 45 година радног века прошавши сва звања од асистента приправника до редовног професора. Током каријере предавао је предмете: Савремени информационо-комуникациони системи, Јавно мњење, Теорија информација и комуникација, Комуникологија и Међународно комуницирање. За све поменуте курсеве написао књиге које се користе као уџбеници. Књига Основе комуникологије користи се као уџбеник на студијама новинарства у Београду, Новом Саду, Нишу, Сарајеву и Осјеку. Исти је случај са књигом Савремени информационо-комуникациони системи. Књига Комуникације, медији и друштво се користи као уџбеник на Учитељском факултету у Београду. У научну употребу су ушли појмови овог аутора као што су „комуникологија“ и „информационо-комуникациони систем“. На другом степену студија (мастер и докторски) предаје курсеве Медији и друштво и Култура и комуникације.

Током студија и до стицања доктората бавио се новинарским радом у ТВ Београд и на Радио Индексу, као новинар, уредник информативне емисије, члан тима емисије „Рефлектор“  и дописник  ТВ Београд. Био је члан Националне комисије за УНЕСКО за комуникације и учесник две генералне конференције ове међународне организације. Био је члан првог сазива Републичке радиодифузне агенције (РРА) од 2003. до 2005. године. Члан је Међународне асоцијације за истраживање медија и комуникација (IAMCR) од 1975. године. У Европској асоцијацији за истраживање комуникација (EKREA) је институционални координатор за истраживаче са Универзитета у Београду.

Scroll to top