др Далибор Петровић

др Далибор Петровић професор је на Београдском универзитету где учествује у извођењу наставе из уже научне области Социологија на Саобраћајном, Филозофском и Економском факултету. Дипломирао је, магистрирао и докторирао (2012) на одељењу за Социологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду. Посебно се занима и изучава однос технологије и друштва са фокусом на друштвеним последицама употребе информационо-комуникационих технологија. Објавио је три књиге, од којих две као аутор – Друштвеност у доба интернета (2013) и У међумрежју (2008) и једну као приређивач – Интернет и друштво (2014), као и велики број научних радова у домаћој и међународној периодици.

Scroll to top