Etika i komunikacija

Etika i komunikacija

  • Stjuart Tabs KOMUNIKACIJA – Principi i kontekst
    prevele sa engleskog Jelena Vidić i Tijana Vesić Pavlović

Nikada u istoriji ljudskog roda komunikacija nije bila tako složena, uzbudljiva i dinamična, njena analiza teža, a potreba za izučavanjem izraženija. Ova knjiga obuhvata sve najvažnije probleme izučavanja komunikacije u nizu srodnih naučnih disciplina – od tradicionalnih (proces komunikacije, verbalna/neverbalna komunikacija), preko uglavnom zanemarenih (komunikacijska etika) i, u kontekstu komunikacije, graničnih oblasti (opažanje osoba, konflikti) do onih aktuelnih (savremeni mediji, društvene mreže).

(izvor)

Scroll to top