Линкови

ifap_newlogo

Приступ знању – Информациона писменост
Међувладин програм „Информације за све“ (IFAP)
Understanding information literacy: a primer- увод
Understanding information literacy: a primer – потпуни текст
Media and information literacy curriculum for teachers – увод
Informaciona i medijska pismenost – program obuke nastavnika – црногорски превод
Ethical Implications of Emerging Technologies: A Survey - увод
Ethical Implications of Emerging Technologies: A Survey – потпуни текст
Informacijska i medijska pismenost – smjernice za politiku i strategiju – црногорски превод
UNESCO/IFAP workshops “TTT in Information Literacy” – увод
UNESCO/IFAP workshops “TTT in Information Literacy” – детаљније
Московска декларација о медијској и информaционој писмености – српски превод
UNESCO’s Overview of Information Literacy Resources Worldwide (2nd ed, 2014-2015) – селективна вишејезична библиографија

SCONUL модел „7 стубова информационе писмености“, превела и представила Славица Јурић

iflaИФЛА

IFLA Секција за информациону писменост – почетна страна
IFLA Препоруке о медијској и информационој писмености – српски
IFLA Guidelines on Information Literacy and Lifelong Learning – више језика

Домаћи извори:

Славица Јурић: Концепти нове писмености

Гордана Љубановић: ИМП у школи (ppt)